Иван Кръстев и Тодор Стоилов в пловдивска дискусия за образованието и науката

Май 13, 2019 ПЛОВДИВ Новини Избори 0 27020

13.05.2019

„Европейският съюз предоставя различни възможности за инвестиции в науката и образованието в България. За съжаление, настоящото управление се проваля да оползотвори тези възможности в максимално голяма степен. Пример за това е ниската усвояемост на средства по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Това каза кандидатът за член на ЕП от "БСП за България" и бивш заместник-министър на МОН Иван Кръстев на работна среща с пловдивски учители, директори и университетски преподаватели. По думите му българското образование има нужда от целенасочена държавна подкрепа. България е на едно от последните места в Европа по дял на БВП за образование. „Ако искаме качествена промяна, ние трябва да инвестираме в образованието. Инвестицията в образование е най-дългосрочната, защото създава човешкия капитал”, подчерта Кръстев. Той изтъкна, че за по-добра икономика и по-добри доходи е нужна квалифицирана работна ръка, която да създава добавена стойност. „Това, без съответното образование и обучение, не може да стане”, изтъкна кандидатът за евродепутат . Той запозна аудиторията с позициите на ПЕС за повече средства по програмата „Еразъм+”, както и за научни изследвания, като гарантира, че и в следващия ЕП социалистите ще настояват за увеличение на сумите в Европейския социален фонд. 

В дискусията се открои като фундаментален проблем липсата на национални цели и мащабни научни проекти. Директори повдигнаха темите за ефекта от програмите за квалификация на учителите, дефицита на млади преподаватели и мотивацията на учениците, програмите за дуално образование и връзката с потребностите на бизнеса. 

„Най-добрата формула е самият бизнес да участва в квалификацията на кадрите, от които се нуждае”, каза Тодор Стоилов. По думите му българският учител трябва да си върне достойнството, защото сега се чувства като чиновник, затънал в бюрократични процедури. „От попълване на бланки, бележници и дневници - в хартиен и електронен вид, на учителите им остава все по-малко време за основната дейност – да просвещават и да водят учениците си в полето на знанието”, завърши Тодор Стоилов. 

Модераторът на дискусията доц. Атанаска Тенева, член на ИБ на БСП, препоръча на кандидатите да поддържат топлата връзка с Асоциацията на българските училища в чужбина, чиито инициативи и проекти се нуждаят от подкрепа.