Стани член на БСП

- Попълва се задължително за всеки нов член, който ще бъде приет след 01.01.2013 година, като същия се попълва от заявителя, когато по негова собствена инициатива иска да встъпи в редовете на БСП, или от Председателя на ОПО, ако кандидат-члена е привлечен със съдействието на член на БСП.

При попълнен формуляр от кандидат-член, който заявява желание да встъпи в БСП, предприел самостоятелно стъпки по процедурата, по посочена от него форма за контакт (телефон или e-mail), ще бъде насочен към съответната териториална структура на БСП.

Регистрирането на всеки новоприет член на БСП по посочената процедура е задължително след 01.01.2013 година. При условие, че Председателя на ОПО е технически възпрепятстван да извърши регистрацията, след съответно уведомяване регистрацията се извършва от общинското(районно) ръководство в три дневен срок.

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи