Проведе се конференция на общинската организация на БСП в район Изгрев

актуална информация към 7.4.2016г

На проведена конференция на БСП в райно "Изгрев", община София, за председател е избран Цветелин Софрониев, по информация на Калин Коцев. Делегати на Конгреса ще бъдат: Момчил Неков, Стоян Мирчев, Даниел Тунчев, Йордан Христов, Кирил Желев, Румен Николов, Тодор Канев. За председател на НС на БСП е номиниран Михаил Миков. Предложени за членове на НС на БСП са Кирил Желев, Мичо Райковски, Румен Николов, Стоян Мирчев. Предложения за председател на ОПКК не са направени, а за член е предложен Милен Дюлгеров.