Кристиан Вигенин към Теменужка Петкова: Излезте от кабинета си и идете при хората!

Ако на 500 м. от Вашия дом ще гърмят взривове, няма да разрешите кариера там

"Излезте от кабинета си, идете при хората и ги чуйте какво мислят!" Така се обърна към министъра на енергетиката Теменужка Петкова по време на парламентарния контрол благоевградският народен представител Кристиан Вигенин. С какви мотиви против волята на населението и в противоречие на поне две наредби е дадено разрешение за търсене и проучване на подземни богатства - кариера за добив на инертни материали в землището на с. Логодаж, община Благоевград, попита я Вигенин. В отговор министър Петкова подробно разясни административните действия по подготовката на решението и подчерта, че са извършени всички съгласувателни процедури с останалите ведомства, като съгласие е получено и от община Благоевград. "Сигурен съм, че е извървян целият административен път, докато се стигне до това решение. Но давате ли си сметка, когато взимате такива решения зад затворените врати и прозорци, какво означава това за хората на място?", попита Вигенин и добави: "Не се и съмнявам, че държавата ще намери начин да смачка административно тези хора, особено след като ги е предала собствената им община, и които очевидно нямат възможността да наемат адвокат и да защитят адекватно възраженията си пред съда. Но освен министър, Вие сте човек и гражданин, потърсете компромис, разберете проблемите. Убеден съм, че ако на 500 м. от вашия дом ще гърмят взривове, ще се замислите дали да подпишете разрешение."

В отговор на настояването на Кристиан Вигенин, министър Петкова обеща да посети с.Логодаж и да се срещне с хората, както и да спре процедурата, ако се окаже, че някое от задължителните изисквания в следващите стъпки по процедурата не са изпълнени.

Малко по-късно стана ясно, че изнесената информация от министър Петкова не е коректна - жалбата на жителите на селото до Върховния административен съд не е оставена без разглеждане заради неплатена държавна такса, както тя заяви, а напротив - на делото е даден ход и е насрочено заседание на 15-ти ноември.