Проведоха се районни конференции на БСП в гр. София

актуална информация към 6.4.2016г

По информация на Гинка Панова и Кръстин Чепилов, до 04.04.2016 г. са проведени 16 отчетно-изборни конференции на районни организации на БСП в гр. София, както следва: на 13.03.2016 г. в районите Изгрев и Овча купел; на 19.03.2016 г. в районите Надежда и Нови Искър; на 20.03.2016 г. в район Връбница; на 26.03.2016 г. в районите Триадица, Кремиковци и Студентски; на 27.03.2016 г. в район Подуяне; на 02.04.2016 г. в районите Слатина, Лозенец, Илинден, Красна поляна, Сердика, Люлин и Банкя.

На тези конференции са избрани делегати на 49-я конфрес и номинирани кандидати за председател и членове на НС на БСП и председател и членове на ОПКК, както следва:

Делегати на 49-я конгрес на БСП

Валентина Василева Богданова

Нови Искър

Калинка Иванова Николова

Нови Искър

Катя Николова Димитрова

Надежда

Петър Бойков Витанов

Надежда

Даниел Сергеев Тунчев

Изгрев

Йордан Йорданов Христов

Изгрев

Кирил Стоянов Желев

Изгрев

Румен Владимиров Николов

Изгрев

Тодор Канев Канев

Изгрев

Момчил Стефанов Неков

Изгрев

Стоян Михайлов Мирчев

Изгрев

Борислав Янков Борисов

Овча купел

Марио Томов Трайков

Овча купел

Калоян Драгомиров Паргов

Връбница

Христиан Бориславов Кръстев

Връбница

Анна Георгиева Янева

Триадица

Диана Нинова Тонова

Триадица

Румен Стоянов Овчаров

Триадица

Христо Танчев Проданов

Триадица

Цецка Димитрова Кочкова

Кремиковци

Марин Василев Пенков

Студентски

Юлиян Асенов Генов

Студентски

Румен Василев Гечев

Студентски

Жельо Иванов Бойчев

Студентски

Димитър Иванов Данчев

Подуяне

Десислава Здравкова Таранова-Андонова

Подуяне

Кристиан Иванов Вигенин

Подуяне

Иван Максимов Пешев

Слатина

Емил Цветанов Войнов

Слатина

Георги Страхилов Свиленски

Слатина

Петър Георгиев Стоев

Слатина

Владимир Димитров Данев

Илинден

Татяна Димитрова Пазийска

Люлин

Ива Петрова Станкова

Люлин

Деница Златкова Златева

Люлин

Анна Николаева Славова

Банкя

Стефан Венев Василев

Банкя

Спас Димитров Колев

Сердика

Орлин Киров Димов

Сердика

Ленко Николов Петканин

Сердика

Стефка Колева Алексиева

Красна поляна

Евгений Николаевич Белий

Красна поляна

Янаки Боянов Стоилов

Красна поляна

Динко Вълчев Желев

Лозенец

Румен Николов Георгиев

Лозенец

Николай Вельов Велчев

Лозенец

Лиляна Петрова Канева

Лозенец

Димитър Тодоров Генчев

Лозенец

Стефан Венев Василев

Банкя

Анна Николаева Славова-Байчева

Банкя

Предложения за председател на НС на БСП

Михаил Райков Миков

Надежда, Изгрев, Овча купел, Триадица, Кремиковци, Студентски, Люлин, Красна поляна, Лозенец, Сердика, Банкя

Янаки Боянов Стоилов

Триадица, Студентски, Люлин, Красна поляна, Лозенец, Овча купел

Корнелия Петрова Нинова

Нови Искър, Овча купел, Връбница, Триадица, Кремиковци, Студентски, Подуяне, Люлин, Лозенец, Банкя

Красимир Христов Янков

Триадица, Лозенец, Банкя

Драгомир Велков Стойнев

Лозенец

Румен Василев Гечев

Студентски, Овча купел

Кирил Николаев Добрев

Овча купел

Валери Мирчев Жаблянов

Илинден

Таско Михайлов Ерменков

Лозенец

Илияна Малинова Йотова

Люлин

Калоян Драгомиров Паргов

Банкя

Румен Стоянов Овчаров

Триадица

Антон Константинов Кутев

Илинден

Костадин Стоянов Паскалев

Триадица

Ваня Чавдарова Добрева

Лозенец

Радослав Стоилов Каратанчев

Кремиковци

Стефан Венев Василев

Банкя

 

Предложения за членове на НС на БСП

 

Валентина Василева Богданова

Нови Искър

Калинка Иванова Николова

Нови Искър

Кантя Николова Димитрова

Надежда

Кирил Стоянов Желев

Изгрев

Мичо Дочев Райковски

Изгрев

Румен Владимиров Николов

Изгрев

Стоян Михайлов Мирчев

Изгрев

Борислав Янков Борисов

Овча купел

Ивайло Цветанов Лилов

Овча купел

Калоян Драгомиров Паргов

Връбница

Петър Колев Колев

Връбница

Анна Георгиева Янева

Триадица

Асен Атанасов Златев

Триадица

Васил Стоянов Василев

Триадица

Красимир Стоянов Стоянов

Триадица

Лъчезар Крумов Костов

Триадица

Невена Костова Цачева

Триадица

Румен Стоянов Овчаров

Триадица

Христо Танчев Проданов

Триадица

Станимир Йорданов Стефанов

Триадица

Георги Георгиев Ангелов

Триадица

Радина Тошкова Балабанова

Триадица

Радослав Стоилов Каратанчев

Кремиковци

Жельо Иванов Бойчев

Студентски

Марин Василев Пенков

Студентски

Румен Василев Гечев

Студентски

Георги Петров Натов

Студентски

Юлиян Асенов Генов

Студентски

Стоян Ташков Ташков

Студентски

Десислава Здравкова Таранова-Андонова

Подуяне

Димитър Иванов Данчев

Подуяне

Кристиан Иванов Вигенин

Подуяне

Иван Максимов Пешев

Слатина

Емил Цветанов Войнов

Слатина

Георги Страхилов Свиленски

Слатина

Миглена Китанова Иванова

Слатина

Антон Константинов Кутев

Илинден

Калоян Драгомиров Паргов

Илинден

Мария Стоилова Димитрова

Илинден

Юлиан Асенов Иванов

Илинден

Татяна Димитрова Пазийска

Люлин

Ива Петрова Станкова

Люлин

Екатерина Евтимова Димитрова

Люлин

Методи Теохаров Костадинов

Люлин

Стефан Венев Василев

Банкя

Анна Николаева Славова-Байчева

Банкя

Виолина Веселинова Васова

Банкя

Спас Димитров Колев

Сердика

Орлин Киров Димов

Сердика

Ленко Николов Петканин

Сердика

Янаки Боянов Стоилов

Красна поляна

Надя Радева Динчева

Красна поляна

Евгений Николаевич Белий

Красна поляна

Боян Валериев Балев

Лозенец

Мирослав Костадинов Попов

Лозенец

Румен Николов Георгиев

Лозенец

Николай Вельов Велчев

Лозенец

Николай Кирилов Яръмов

Лозенец

 

Предложения за председател на ОПКК

 

Марио Томов Трайков

Овча купел

Валентина Василева Богданова

Връбница, Кремиковци, Илинден, Сердика, Лозенец, Банкя

Гергана Сашова Алексова

Триадица, Илинден, Банкя

Диана Нинова Тонова

Триадица

Динко Вълчев Желев

Лозенец

 

Предложения за членове на ОПКК

 

Милен Ангелов Дюлгеров

Изгрев

Аглика Стефчева Виденова

Овча купел

Марио Томов Трайков

Овча купел

Станислав Чавдаров Младенов

Връбница

Любка Христова Игнатова

Връбница

Жана Бориславова Иванова

Връбница, Банкя

Александър Вачев Петров

Триадица

Диана Нинова Тонова

Триадица

Ралица Петрова Велизарова

Триадица

Кирил Миков Терзиев

Студентски

Веселин Любомиров Гъжев

Подуяне

Чавдар Милотинов Вълчков

Слатина

Ивайло Веселинов Василев

Красна поляна

Владимир Кирилов Манов

Сердика

Емил Руменов Кундев

Сердика

Георги Генадиев Георгиев

Сердика